Masthead header

ยินต้นรับสู่เว็บไซต์ครับ

 

เปิดตัวเว็ปไซต์ THANAPHOTOGRAPHY.com หรือ ช่างภาพ.net มาตั้งนาน เพิ่งจะคิดเขียน Blog
ให้แฟนเพจอ่านเล่น ผมจะพยายามเขียนบทความและถอดบทเรียนจากงานที่ผมไปเจอมา เพื่อนำมาเป็นแนวทาง
ให้คู่รักหรือบัณฑิตทั้งหลายนำไปปรับแก้ไขให้ในงานของตนเอง เพื่อให้งานผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ

บทความแรกอาจจะสั้นไปนิดแต่ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี และก่อนจะจบบทความแรกของเว็ปไซต์
THANA PHOTOGRAPHY ผมอยากเรียนให้ทราบว่า “เว็ปไซต์นี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผม(ธนา)
ซึ่งผมไม่ได้เรียนถ่ายรูปมา แต่ผมรักที่จะถ่ายรูปและพยายามศึกษาด้วยตนเอง สั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ
ในเมื่อผมเริ่มต้นทุกอย่างจากความรักในสิ่งที่ทำ ผมเชื่อว่าผลที่ตามมามันจะดีกับลูกค้าของผมอย่างแน่นอน

 

ธนา

Comments

comments

Back to top|Contact me