Masthead header

Flash Drive Box Set

สำหรับลูกค้าที่จองคิวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (จองคิวหลังวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)ทางทีมงาน THANA PHOTOGRAPHY จะส่งงานในรูปแบบ
Flash Drive Box Set ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  • Flash Drive 8 Gb จำนวน 1 อัน สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการถ่ายภาพนิ่ง ซึ่งจะบันทึกไฟล์ภาพนิ่งทั้งหมด
  • Flash Drive 8 Gb จำนวน 1 อัน สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ VDO Cinema ซึ่งจะบันทึกไฟล์ Cinema ทั้งหมด
  • Photo Print เป็นภาพปริ้นลงบนกระดาษการ์ด 6 เฟรม 1 ใบ
  • ทั้งหมดจะถูกบรรจุลงในกล่องไม้

** สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับงานหรือยังไม่ถึงกำหนดส่งงาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้หากต้องการแพคเกจกล่องไม้แบบใหม่ **
** รูปแบบของ Flash Drive อาจมีการเปลี่ยนแปลง จนกว่าของจะหมด **

ขอบคุณครับ

ธนา

www.THANAPHOTOGRAPHY.com

 

580807-EV-Box-Package-multi-1580807-EV-Box-Package-multi-2580807-EV-Box-Package-multi-3580807-EV-Box-Package-multi-4580807-EV-Box-Package-multi-5580807-EV-Box-Package-multi-6580807-EV-Box-Package-multi-7580807-EV-Box-Package-multi-8580807-EV-Box-Package-multi-9

Back to top|Contact me